პოლიეთილენის ცელოფნის (ფირის) მწარმოებლის კომპლექსური განვითარება

ვებსაიტის შექმნა პოლიეთილენის ცელოფნის (ფირის) მწარმოებლისათვის- დახურული სააქციო საზოგადოებისთვის „საწარმოო კომპლექსი „ტექნოლოგია“

იხილეთ საიტი

იხილეთ პროექტი PDF-ში